eBorger

eBorger® for Ansatte

eBorger® passer for ansatte i mange ulike sektorer. eBorger er nivået under Datakortet og er ikke en sertifiserende test. Det vil si at den kan tas av de ansatte når de måtte ønske uten å dra til et testsenter. Verdien av en slik test er selvfølgelig ikke like høy som for en sertifiserende test. Men iogmed at nivået på eBorger® ligger på helt basis har valget vært å gjøre selve testen enklere både av kostnadsgrunner og for at den ikke skal virke skremmende.

Datakortet har ferdige pakker som inneholder brevmaler til de ansatte. Her får man tilpasset informasjon og personlige passord som gjør at den ansatte allerede samme dag kan prøve seg litt frem. Ofte har det vist seg at basis datakompetanse har blitt en “snakkis” på jobben og man har fått et fokus på jobb-viktig kompetanse.

Anonymitet i første runde av tester har ofte vært viktig. I første runde med en kartleggingstest er det ikke interessant for ledelsen å få vite hvem som ikke kan hva. Men vi leverer en rapport som viser det totale opplæringsbehovet. I slutten av prosjektet må man selvfølgelig kjøre åpne tester slik at arbeidsgiver får vite hvem som trenger ytterligere oppfølging.