eBorger

eBorger® i helsetjenesten

eBorger® har vært basis for mange vellykkede prosjekt i helsevesenet. Det har vært kjørt prosjekter på bl.a. St.Olav, Sykehuset Asker og Bærum, Sykehuset Innlandet, HelseFinnmark.

En viktig suksessfaktor for slike prosjekt er at man legger opp til et strukturert løp med god informasjon til de ansatte hele veien. Det har blitt avdekket store gap mellom forventet kompetansenivå og det som ble dokumentert i testene.

En annen felles trend har vært at man har dokumentert et betydelig kompetanseløft ved å sammenligne resultatene fra før- og etter-testene.

Datakortet har ferdige pakker som inneholder brevmaler til de ansatte. Her får man tilpasset informasjon og personlige passord som gjør at den ansatte allerede samme dag kan prøve seg litt frem. Ofte har det vist seg at basis datakompetanse har blitt en “snakkis” på jobben og man har fått et fokus på jobb-viktig kompetanse.

Anonymitet i første runde av tester har ofte vært viktig. I første runde med en kartleggingstest er det ikke interessant for ledelsen å få vite hvem som ikke kan hva. Men vi leverer en rapport som viser det totale opplæringsbehovet som må tilbys de ansatte. I slutten av prosjektet må man selvfølgelig kjøre åpne tester slik at arbeidsgiver får vite hvem som trenger ytterligere oppfølging.