eBorger

Skole eBorger®

Skole eBorger® er et verktøy for å hjelpe skolen til å sikre IT-ferdighetene som etterspørres i Kunnskapsløftet. Skole eBorger® inneholder en for-test som gir eleven status på sine ferdigheter i forhold til en definert Skole eBorger® fagplan. Resultatene fra denne for-testen gir læreren mulighet til å planlegge opplæring i forhold til elevens kunnskapsnivå. I etterkant gjennomføres Skole eBorger® testen for å kvalitetssikre at IT-ferdighetene er tilstrekkelige.

IT-ferdigheter er blitt den femte ferdighet etter det å kunne skrive, lese, regne og muntlig fremstillingsevne. En ferdighet man må ha i dagens samfunn for å kunne være med.

Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående skolen. Konseptet Skole eBorger® er en utvidelse av eBorger® som er tilpasset de IT-ferdigheter som kreves av kunnskapsløftet. Skole eBorger® inneholder:

  • Enkel innføring i bruk av datamaskin
  • Enkel tekstbehandling og utskrift
  • Sende og motta e-post
  • Bruk av Internett
  • Enkel bruk av regneark og utskrift
  • Enkel bruk av presentasjonsverktøy

For mer informasjon om innhold kan du se på Skole eBorger® fagplan.

Skole eBorger® består av en Skole eBorger® for-test og en Skole eBorger® test. Testene finnes både på bokmål og nynorsk.

Et klassesett inneholder 10 brukernavn med tilgang til én Skole eBorger® for-test og to Skole eBorger® tester. For-testen brukes til å finne status på IT-ferdighetsnivået. Skole eBorger® testen benyttes senere til å kvalitetssikre tilfredsstillende IT-ferdigheter.

Hvordan komme i gang med Skole eBorger® ?

Skole eBorger® bestilles i klassesett på 10 brukere. Hver bruker får tildelt 1 stk. Skole eBorger® fortest og 2 stk. Skole eBorger® . Klassesettet inneholder: Fagplanbeskrivelse, Instruks for gjennomføring av tester, 10 stk. skrapelodd med brukernavn og passord, 10 stk. eBorger® pins som skal utleveres de som består skole eBorger® testen.